Noteikumi

Interneta veikala shop.autogaze.lv noteikumi

Lai izslēgtu nevajadzīgas kavēšanās un domstarpības pirkuma līguma noslēgšanas gaitā, lūdzu iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos veikala shop.autogaze.lv piedāvāto preču iegādes noteikumus.

1. Shop.autogaze.lv piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību. Pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums (PTAL 10. pants).

2. Shop.autogaze.lv visas preču cenas ir norādītas internetā izvietotajā piedāvājumā. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Veicot pasūtījumu, piegādes izmaksas tiek uzrādītas.

3. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu, saņemot kredītu.

4. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 207) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

5. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu vai pa tālruni, norādot pasūtījuma numuru un datumu.

6. PTAL 12. panta 4. daļa nosaka, ka „Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.” Saskaņā ar MK Noteikumu Nr.207 punktu 15.1. informējam, ka ekonomisko vai komforta piegādi nodrošina kurjera firma, ar kuru tiek slēgts atsevišķs līgums par preces piegādes pakalpojuma sniegšanu, atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, nauda par notikušu ekonomiskās vai komforta piegādes pakalpojumu netiek atmaksāta.

7.  PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Ir nepieciešams saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Shop.autogaze.lv saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu. Atpakaļ netiek pieņemta apakšveļa, nakts krekli, preces, kas saistītas ar higiēnu. Visas preces, pirms izsūtīšanas tiek fotografētas, pārbaudītas, lai izslēgtu strīdu, par preces kvalitāti, un tās defektiem.

8. Informējam, ka Saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 207 punktu 15.4. atteikuma tiesības nevar izmantot, ja „patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu”.

9. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

10. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

11. Ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, SIA VEHICLES GAS SYSTEMS saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma un kredīta līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.

12. Reģistrējoties vai veicot pirkumus interneta veikalā ladylife.lv, Jūs automātiski piesakieties jaunumu saņemšanai uz Jūsu e-pastu.